Reset

Support: 72 11 21 42

DIGIREHAB CASES

DigiRehab er for tiden i brug i hjemmeplejen i en fjerdedel af de danske kommuner.  Nedenfor kan du se beskrivelser af et bredt udvalg af DigiRehabs kommunale samarbejder og projekter.

I disse kommuner er DigiRehab fuldt implementeret:

 • Ikast-Brande Kommune
  For Ikast-Brande Kommune har det været vigtigt at stole på de erfaringer, andre kommuner har opnået ved brugen af DigiRehab – og derigennem have tillid til den påviste effekt.
  Læs mere her.

 • Aalborg Kommune
  Se de imponerende resultater fra DigiRehab i Aalborg Kommune her.

  DigiRehab fungerer i Aalborg Kommune som et vigtigt arbejdsredskab i konceptet ”Træning før pleje”. Konceptet har skabt selvhjulpne borgere og genereret millionbesparelser i ældreplejen.
  Læs og se video om Aalborg her.

  Aalborg Kommune leder desuden projektet ”Digital understøttet bedre brug af hjælpemidler”, hvor DigiRehab leverer data og træningsforløb. Projektet er for nyligt gjort til nationalt signaturprojekt.
  Læs mere her.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
  Faaborg-Midtfyn Kommune har implementeret DigiRehab i hele hjemmeplejen i 2019. Det skete på baggrund af en prøvehandling i hjemmeplejeområdet Gislev, der i sommeren 2018 viste rigtig gode resultater.
  Se tv-indslag her.
 • Stevns Kommune
  Stevns Kommune udrullede DigiRehab i hele kommunens hjemmepleje i 2019 efter en vellykket prøvehandling i sommeren 2018. Hele 2/3 af de deltagerne var på trods af den meget varme sommer i stand til at gennemføre 12 ugers træningsforløb med en stor reduktion i den leverede hjælp til følge.
  Se tv-indslag her
  Presseomtale her
 • Lolland KommuneLolland Kommune har implementeret DigiRehab i hele hjemmeplejen efter en vellykket prøvehandling, hvor træningen viste sig at have en positiv effekt på borgernes funktionsevne og medarbejdernes arbejdsglæde.
  Læs artiklen på Ritzau her.
 • Gribskov Kommune
  Gribskov Kommune var den første kommune, der valgte at samarbejde med DigiRehab. De første år anvendte Gribskov primært DigiRehabs screeningsfunktion til dokumentation af borgernes udvikling. I dag tilbydes borgerne i Gribskov også DigiRehab-træning i eget hjem sammen med SOSU-medarbejder.
 • Nordfyns Kommune
  Nordfyns Kommune tilbyder træning med DigiRehab til en meget stor del af hjemmeplejeborgerne i kommunen. Formålet er at sætte fokus på livskvalitet og fremgang hos de ældre.
 • Odder Kommune
  Odder Kommune er i gang med at implementere DigiRehab i hele hjemmeplejen og ventes at være i fuld drift inden sommer.
 • Favrskov Kommune
  Favrskov anvender DigiRehab i både rehabiliterende team (§83a-forløb) og til borgere, der ikke modtager træning. Favrskov deltager sammen med DigiRehab også i et udviklingsprojekt omkring selvtræning.
 • Ballerup Kommune
  Ballerup Kommune er netop nu fuld gang med at udvide brugen af DigiRehab til hele hjemmeplejen. Udvidelsen kommer efter, at to hjemmeplejeteams i Ballerup Kommune har afprøvet DigiRehab med stor tilfredshed.
 • Odense Kommune
  DigiRehab er blevet afprøvet med et nyt formål sammen med Odense Kommune. Målet med træningen er udelukkende at forebygge udviklingen i behovet for hjemmehjælp. Målgruppen er nye modtagere af praktisk hjælp, der endnu ikke modtager pleje. En stor gruppe borgere skal starte træningen sammen med fysioterapeut. Efter enkelte træningsseancer selvtræner borgeren og bliver jævnligt screenet for at tilpasse træningsprogram og sikre fokus på eventuelt fald i funktionsevne.
  Læs Magasinet Plejes artikel her.
CONTACT US TODAY
close slider

  We will reply within 24 hours.